Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija 1960 7 rugsėjis
 

1. ŽEMAIČIŲ KLAUSIMAS IR ŽALGIRIO KAUTYNES 1960/7 rugsėjis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
1. Kryžiuočių dviejų šimtmečių pastangos užvaldyti Žemaičius. Nuo 13-jo amž. vidurio

2. J. G. KREUTZFELDO LIETUVIŲ TAUTOS IR DAINŲ CHARAKTERISTIKA 1960/7 rugsėjis; Autorius : A. ŠEŠPLAUKIS
Platesniame latvių ir estų dainų tyrinėjime, parašytame Herderio 150 metų mirties sukakties proga1, jo

3. KELIAS Į LIETUVIŲ MOKYKLAS AMERIKOJE 1960/7 rugsėjis; Autorius : ANTANAS KUČAS
Per kiaurą amžių jums sakiau, tą šiandieną dar jums priminsiu. Turekitės savo katalikų tikėjimo, nss

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai