Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1961 2 vasaris
 

1. MODERNIOJI ISPANIŠKOSIOS AMERIKOS NOVELĖ 1961/2 vasaris; Autorius : P. Gaučys
Beskaitydami Ispaniškosios Amerikos naujųjų laikų noveles, pastebime dvi žymiausias kryptis. Viena jų

2. Aloyzas Baronas "Draugo" 1960 m. premijos laureatas 1961/2 vasaris; Autorius : Red.
Sausio 21 d. Los Angeles mieste susirinkusi jury komisija dienraščio "Draugo" 1960 m. premiją (1000 dol.)

3. ČIURLIONIO GALERIJA IR JOS SUKAKTIS 1961/2 vasaris; Autorius : Mikas Šileikis
1960 m. gruodžio mėn. 3 dieną Čikagoj atžymėta Čiurlionio Galerijos • rejų metų sukaktis, kartu

4. ERWINAS SCHROEDINGERIS 1961/2 vasaris; Autorius : Jonas Rugis
Didieji mokslo vyrai, dalyvavę nuostabioj mokslo revoliucijoj, vykusioj mūsų amžiuje, vienas po kito

5. SIMFONINIS — VOKALINIS KONCERTAS BOSTONE 1961/2 vasaris; Autorius : Vyt. Kerbelis
Su pasididžiavimu galime minėti tokius įvykius mūsų išeivijos gyvenime, kaip mūsų operos pastatymai

6. SUSIVIENIJIMAI 1961/2 vasaris; Autorius : K. Mockus
Paskutiniaisiais dviem praeito amžiaus dešimtmečiais ekonominis ir socialinis JAV susitvarkymas buvo dar

7. MUMS RAŠO 1961/2 vasaris; Autorius : M. Biržiška
"Aidų" š. m. Nr. 1 puikiame Z. Ivinskio straipsnyje apie K. Jablonskį įsispraudė klaidelė: K.

8. ĮVYKIAI 1961/2 vasaris; Autorius : Red.
• Vasario 16-tą JAV Senate ir Atstovų Rūmuose buvo paminėtas Lietuvos nepriklausomybės akto

9. AIDAI SKIRIA PREMIJA UŽ MOKSLO VEIKALĄ 1961/2 vasaris; Autorius : Red.
1. Kultūros žurnalas "Aidai", leidžiamas Pranciškonų, skiria premiją už lietuvių mokslo veikalą,

10. JAUNIMO DĖMESIUI 1961/2 vasaris; Autorius : Red.
Lietuviai pranciškonai kviečia lietuvius jaunuolius stoti į šv. Antano gimnaziją Kennebunkporte, Maine.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai