Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1961 4 balandis
 

1. ŠIKŠNOSPARNIŲ SOSTAS 1961/4 balandis; Autorius : B. Babrauskas
Jurgis Gliaudą: ŠIKŠNOSPARNIŲ SOSTAS. Romanas. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas, Chicago, 1960. 268 p.

2. ALĖS RŪTOS "MOTINOS RANKOS" 1961/4 balandis; Autorius : A. Tyruolis
Alė Rūta šiuo metu yra viena pro-duktingiausių mūsų rašytojų. Prieš 15 metų kukliai pradėjusi

3. SVIRPLIO MUZIKANTO KELIONĖS 1961/4 balandis; Autorius : Pranas Naujokaitis
... "Graži pasaka, rodos, sėdasi kartu čia su vakaro šešėliais ant slenksčio ir vedasi mane toli, toli

4. ATSIUSTA PAMINĖTI 1961/4 balandis; Autorius : Red.
Balys Sruoga: MILŽINO PAUNKS-MĖ. Trys plokštelės. Montrealio Lietuvių Dramos Teatras, Įrašyta į

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai