Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1961 4 balandis
 

1. LIETUVIŲ KALBOS VEIKSMAŽODŽIŲ ASPEKTAI 1961/4 balandis; Autorius : P. Jonikas
L. Dambriūnas, LIETUVOS KALBOS VEIKSMAŽODŽIŲ ASPEKTAI. Bostonas, Lietuvių Enciklopedijos Leidykla (1960)

2. VISUOTINIS BAŽNYČIOS SUSIRINKIMAS 1961/4 balandis; Autorius : J.R.
Nepaprastas įvykis auga ir sparčiai bręsta visame pasaulyje. Prieš dvejus metus šv. Pauliaus Atsivertimo

3. ČIKAGOS PAULISTŲ CHORO PASIRODYMAS 1961/4 balandis; Autorius : Juozas Bertulis
Pasaulinio masto berniukų chorai Europoje yra žinomiausi: Vienos berniukų (Wiener Knaben) choras

4. ATSIMINKIME 1941 BIRŽELIO 23! 1961/4 balandis; Autorius : Lietuvių Fronto Bičiulių Taryba
šiemet birželio 23 sueina dvidešimt metų nuo lietuvių tautos sukilimo, kuris pašalino sovietinę

5. LAIMĖJIMAI LIETUVIŲ TAUTAI? 1961/4 balandis; Autorius : Juozas Kojelis
1960.XI.12 d. "Drauge" Alg. Gust. pranešė, kad rašytoja Alė Rūta įtraukta į Hollywoodo tarptautinių

6. ĮVYKIAI 1961/4 balandis; Autorius : Red.
• JAV Lietuvių Bendruomenės centro valdyba balandžio mėnesį paskelbė Lietuvių Bendruomenės

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai