Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1961 5 gegužė
 

1. DAIL. KAZIMIERO ŽOROMSKIO KŪRYBA 1961/5 gegužė; Autorius : P. Jurkus
Dailininkas, lyg srauni upė, nuolat veržiasi pirmyn, jieškodamas naujų kūrybos plotų, nuolat bręsdamas

2. KONVENCIJA PRIEŠ MOKYKLINĘ DISKRIMINACIJĄ 1961/5 gegužė; Autorius : V. Vaitiekūnas
Labai išplitus diskriminacijaUNESCO* Visuotinis Susirinkimas Paryžiuje 1960.12.14. priėmė konvenciją

3. PASTABOS TAUTOS PRAEITIES RECENZIJĄ PASKAIČIUS 1961/5 gegužė; Autorius : Vincentas Liulevičius
Š. m. "Aidų" 3 nr. 138 p. pasirodė V. Trumpos recenzija — "Tautos Praeities antrą knygą

4. ĮVYKIAI 1961/5 gegužė; Autorius : Red.
* Gegužės 14 d. daugelyje Amerikos bei Kanados lietuvių parapijų prisiminta Lietuvos paaukojimo

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai