Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1961 6 birželis
 

1. DAIL. V. VIZGIRDOS DARBŲ PARODA ČIKAGOJE 1961/6 birželis; Autorius : M. Šileikis
Viktoro Vizgirdos parodos atidarymas Čikagoje. Kalba kons. P. DaužvardisŠ m. balandžio 15-23 d. Liet.

2. PREL. PRANCIŠKUS JUŠKAITIS — "AIDŲ" MECENATAS 1961/6 birželis; Autorius : Tėv. L. Andriekus, O.F.M.
Šio "Aidų" numerio leidėjas yra Cambridgio (Mass.) lietuvių parapijos klebonas prel. Pranciškus

3. VIENUOLIKA METŲ SU DR. A. ŠAPOKA 1961/6 birželis; Autorius : Pranys Alšėnas
Pagal tikrąjį savo pašaukimą dr. Adolfas Šapoka nebuvo žurnalistas. Jis buvo istoriko mokslininko

4. ĮVYKIAI 1961/6 birželis; Autorius : Red.
* Lietuvių Bendruomenės Vyriausios Rinkimų Komisijos pranešimu, į III LB Tarybą paduota 4.632

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai