Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1961 7 rugsėjis
 

1. R. SPALIO "ALMA MATER" 1961/7 rugsėjis; Autorius : A.T.
Tai bus bene pirmas veikalas iš lietuviškosios studentijos gyvenimo paskutiniaisiais nepriklausomybės

2. JUOZO KRALIKAUSKO "ŠVIESA LANGE" 1961/7 rugsėjis; Autorius : Dr. J. Grinius
ŠVIESA LANGEJuozas Kralikauskas: ŠVIESA LANGE, romanas, Nidos knygų klubo leidinys Nr. 29, Londonas

3. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1961/7 rugsėjis; Autorius : Red.
Vytautas Mačernis: POEZIJA. Redagavo Kazys Bradūnas. Pabaigoje Alfonso Nykos-Niliūno apybraiža apie

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai