Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1961 8 spalis
 

1. KNYGA IR LIETUVIŠKOJI SĄŽINĖ 1961/8 spalis; Autorius : Pranas Naujokaitis
Į lietuviškąją knygą ši kartą mėginsime pažvelgti lietuvybės išlaikymo šviesoje. Lietuvybės

2. VYTAUTAS MARIUOSIUS IR JULIAUS GAIDELIO ŠEŠTOJI SIMFONIJA 1961/8 spalis; Autorius : Izidorius Vasyliūnas
Trečiadieni vakare, liepos 19 dieną, Connecticut General Life Insurance Company ištaiginguose rūmuose,

3. NEMUNO ŽEMUPIS PERTVERTAS 15-ME AMŽIUJE 1961/8 spalis; Autorius : J. Matusas
Dokumentas skamba šitaip; vokiškos Hanzos pirkliai Kaune 1452 m. skundžiasi Lietuvos valdžiai, kad

4. Trumpai 1961/8 spalis; Autorius : Red.
* Neseniai išėjo iš spaudos stambus viekalas — "Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos SUVAŽIAVIMO

5. JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ GYVENIME 1961/8 spalis; Autorius : St. Barzdukas
Artėdami prie JAV Lietuvių Bendruomenės dešimtmečio sukakties oficialios datos (jos aktas buvo

6. DĖL TŲ BARIKADŲ 1961/8 spalis; Autorius : Al. Gimantas
V. Vaitiekūnas, kalbėdamas apie Bendruomenės rinkimus (Aidai, nr. 7, 1961), užsiminė ir apie barikadas,

7. ĮVYKIAI 1961/8 spalis; Autorius : Red.
* Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos sąstatas šiuo laiku yra toks: dr. J. Sungaila — pirm., J.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai