Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1961 9 lapkritis
 

1. A. RADŽIAUS "PAUKŠČIŲ TAKAS" 1961/9 lapkritis; Autorius : A.G.
Mažos ir kuklios išvaizdos, bet stambiu vardu pasirodė A. Radžiaus poezijos knygele "Paukščių takas".

2. PRANO NAUJOKAIČIO "ĮLŪŽĘ TILTAI" 1961/9 lapkritis; Autorius : A. Tyruolis
"Ilgesys ir nerimas — mano namų karaliai. Jų niekur nematau, bet jų buvimą jaučiu kiekvienam

3. KETURI GANYTOJAI 1961/9 lapkritis; Autorius : Aug. Raginis
Mykolas Vaitkus: KETURI GANYTOJAI. Atsiminimai. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas. Chicago, 1930. 180 p.

4. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1961/9 lapkritis; Autorius : Red.
Dr.  Pr. Gaidamavičius: DIDYSIS NERIMAS. Išleido Immaculata, Put-nam, Conn., 1961 m. 297 p. Kaina

5. KELI ŽODŽIAI DĖL ALMA MATER RECENZIJOS 1961/9 lapkritis; Autorius : R. Spalis
Paprastai nesiginčijama su kritiku, bet A. T. kai kurie tvirtinimai reikalauja patikslinimo.Štai žodžiai

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai