Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1961 10 gruodis
 

1. TREMTIES ATSPINDŽIAI ISPANŲ POEZIJOJE 1961/10 gruodis; Autorius : B. Ciplijauskaite
sutinkame jau pas klasikus, randame ją ir kiekvienos tebegyvuojančios tautos kūryboje nuo pačių

2. NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT 1961/10 gruodis; Autorius : J. Ž-klt
Rapolas Skipitis: NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT. Atsiminimai. Išleido Terra. Chicago, 111. 1961 m. 440

3. SUVAŽIAVIMO DARBAI 1961/10 gruodis; Autorius : Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
L.K.M. AKADEMIJOS SUVAŽIAVIMO DARBAI, IV, Roma 1961, Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos leidinys N. 6,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai