Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1961 10 gruodis
 

1. "GIEDRA" SKELBIA ROMANO KONKURSĄ 1961/10 gruodis; Autorius : Red.
"Giedra" — vyresniosios giedri-ninkės ir korporacija skelbia romano konkursą šiais nuostatais:1.

2. 75 METAI NUO PIRMŲJŲ LIETUVIŠKŲ MIŠIŲ PASIRODYMO 1961/10 gruodis; Autorius : J. Žilevičius
Aušrai" nušvietus lietuviškąją padangę, visos lietuvybės gėlės pradėjo pamažėli pasirodyti

3. L. K. MOKSLO AKADEMIJOS PENKTASIS SUVAŽIAVIMAS IŠ PERSPEKTYVOS 1961/10 gruodis; Autorius : J. Grinius
Laisvųjų lietuvių, ypač Amerikos lietuvių gyvenime, 1951 metais istorikas turės pažymėti du pirmos

4. ĮVYKIAI 1961/10 gruodis; Autorius : Red.
* "Kristaus Karaliaus Laivas", marijonų leidžiamas laikraštis, skelbia religinės kūrybos konkursą.

5. LEIDĖJŲ ŽODIS 1961/10 gruodis; Autorius : Red.
Maždaug sykiu su šiuo "Aidų" numeriu skaitytojai gaus administracijos laišką, kviečiantį pratęsti

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai