Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika 1963
Categories 1963
1 sausis (21), 10 gruodis (17), 2 vasaris (20), 3 kovas (21), 4 balandis (28), 5 gegužė (23), 6 birželis (20), 7 rugsėjis (22), 8 spalis (23), 9 lapkritis (22)
 

1. MŪSŲ KULTŪRINIAI UŽDAVINIAI IR JŲ VYKDYMAS 1963/3 kovas; Autorius : DR. JONAS PUZINAS
PASKAITA KULTŪROS KONGRESO PLENUMO POSĖDYJEDR. JONAS PUZINASPLB Kultūros Tarybos pirmininkasBe daugelio

2. FIZINIO LAVINIMO SEKCIJOS REZOLIUCIJOS 1963/3 kovas; Autorius : Red.
1.    Fizinio lavinimo ir sporto veikla reikalinga žymiai sustiprintos paramos iš visos lietuviškosios

3. MUZIKOS SEKCIJOS REZOLIUCIJOS 1963/3 kovas; Autorius : Red.
1.    Kiekvienoje kolonijoje turi būti vargonininkas chorvedis, tinkamai muzikoj išlavintas, tvirto

4. AMERIKOS LIETUVIŲ KULTŪRINIAI LAIMĖJIMAI 1963/3 kovas; Autorius : VINCENTAS LIULEVIČIUS
PASKAITA ISTORIJOS SEKCIJOJE(tąsa iš praeito numerio)II. RŪPINASI LIETUVOS KULTŪROS KĖLIMU1. Rėmė

5. LITUANISTINIŲ MOKSLŲ SEKCIJOS REZOLIUCIJOS 1963/3 kovas; Autorius : Red.
1.    Sudaryti sąlygas Antanui Mažiuliui baigti paruošti spausdinimui tautotyrinį mokslinį veikalą

6. Antrojo JAV ir Kanados Lietuviu Kultūros Kongreso REZOLIUCIJOS 1963/3 kovas; Autorius : Administrator
Dr. Vincas Maciūnas skaito rezoliucijasI.Antrasis JAV ir Kanados Lietuvių Kultūros Kongresas, peržvelgęs

7. KOMUNIZMO KOVA SU RELIGIJA LIETUVOJE 1963/4 balandis; Autorius : DR. V. MAR
ĮžangaMarkso pasakymas, kad religija yra liaudies opuimas, apsprendžia visą komunizmo santykį su

8. KOMUNIZMO KOVA SU RELIGIJA LIETUVOJE 1963/5 gegužė; Autorius : DR. V. MAR
PabaigaPagal partijos programą, moksleiviai neprivalo liktis tik pasyvūs klausytojai: jie turi tapti

9. MŪSŲ POLITINES VIENYBES IR STRATEGIJOS KLAUSIMU 1963/6 birželis; Autorius : VACLOVAS CIŽIŪNAS
IKai "Naujosios Romuvos" žurnalo redakcija paskelbė 1939 metų pradžioje anketą lietuvių tautos

10. LIETUVIŲ TAUTOS LIKIMAS 1963/8 spalis; Autorius : SIMAS SUŽIEDĖLIS
Tautos likimas yra visiem bendras ir drauge kiekvienam asmeniškas. Stipriai tai pajuntama, kai tautą

11. MŪSŲ POLITINES VIENYBES IR STRATEGIJOS KLAUSIMU 1963/8 spalis; Autorius : VACLOVAS ČIŽIŪNAS
(Pabaiga)5."Matuok savo jėgas pagal siekius" — mokė Adomas Mickevičius savo laikų jaunuomenę "Odėje

12. ŽMOGUS SOVIETINĖJE SANTVARKOJE 1963/10 gruodis; Autorius : M. BRAKAS
Government, Law and Courts in the Soviet Union and Eastern Europe. General Editors Vladimir Gsovski and

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai