Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1963 1 sausis
 

1. DAIL V. KASIULIO PARODA NEW YORKE 1963/1 sausis; Autorius : P. Jurkus
Dail. Vytautas Kasiulis priklauso prie geriausių Paryžiaus dailininkų. Jo kūrinių parodos rengiamos ne

2. DĖL TAUTINIO STILIAUS ARCHITEKTŪROJE 1963/1 sausis; Autorius : J. Vaitkūnas
Ryškus mūsų XX amžiaus pradžios kultūrinio gyvenimo naujųjų, srovių bruožas buvo tautinio stiliaus

3. GYVOSIOS LIETUVYBĖS PAVYZDYS 1963/1 sausis; Autorius : Ben. Babrauskas
Cicero lietuvių gyvenamoje vietovėje poros kvartalų atstume turime net tris R. Katalikų bažnyčias. Tai

4. AR KULTŪRA SMUNKA - KUR LIETUVIAI STOVI? 1963/1 sausis; Autorius : K. S. Karpius
30 MILIJONŲ KULTŪRINIAM CENTRUITuo laikotarpiu, kai Čikagoje rengtas antras lietuvių Kultūros Kongresas,

5. LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS ČIKAGOJE 1963/1 sausis; Autorius : Arūnas Liulevičius
Jau visą dešimtmetį Padėkos Dienos savaitgalis reiškia Lietuvių Studentų Sąjungos suvažiavimą. 1982

6. ĮVYKIAI 1963/1 sausis; Autorius : Red.
*    "Aidų" numeris, skirtas kultūros kongresui, išeis vasario mėnesį. Sausiui nesuspėta sutelkti

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai