Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika 1963 3 kovas
 

1. MŪSŲ KULTŪRINIAI UŽDAVINIAI IR JŲ VYKDYMAS 1963/3 kovas; Autorius : DR. JONAS PUZINAS
PASKAITA KULTŪROS KONGRESO PLENUMO POSĖDYJEDR. JONAS PUZINASPLB Kultūros Tarybos pirmininkasBe daugelio

2. FIZINIO LAVINIMO SEKCIJOS REZOLIUCIJOS 1963/3 kovas; Autorius : Red.
1.    Fizinio lavinimo ir sporto veikla reikalinga žymiai sustiprintos paramos iš visos lietuviškosios

3. MUZIKOS SEKCIJOS REZOLIUCIJOS 1963/3 kovas; Autorius : Red.
1.    Kiekvienoje kolonijoje turi būti vargonininkas chorvedis, tinkamai muzikoj išlavintas, tvirto

4. AMERIKOS LIETUVIŲ KULTŪRINIAI LAIMĖJIMAI 1963/3 kovas; Autorius : VINCENTAS LIULEVIČIUS
PASKAITA ISTORIJOS SEKCIJOJE(tąsa iš praeito numerio)II. RŪPINASI LIETUVOS KULTŪROS KĖLIMU1. Rėmė

5. LITUANISTINIŲ MOKSLŲ SEKCIJOS REZOLIUCIJOS 1963/3 kovas; Autorius : Red.
1.    Sudaryti sąlygas Antanui Mažiuliui baigti paruošti spausdinimui tautotyrinį mokslinį veikalą

6. Antrojo JAV ir Kanados Lietuviu Kultūros Kongreso REZOLIUCIJOS 1963/3 kovas; Autorius : Administrator
Dr. Vincas Maciūnas skaito rezoliucijasI.Antrasis JAV ir Kanados Lietuvių Kultūros Kongresas, peržvelgęs

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai