Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1963 6 birželis
 

1. PIRTIS PRIE BALTIJOS 1963/6 birželis; Autorius : J. Gimbutas
Stockholmo šiaurės Muziejus išleido etnografo dr. Ilmar Talvės disertaciją "Bastu och torkhus i

2. PLB KULTŪRINĖ PREMIJA 1963/6 birželis; Autorius : PLB Kultūros Taryba
Pirmoji Pasaulio Lietuvių Bendruomenės kultūrinė premija skiriama šiems (1963) metams pasibaigus.

3. PRO REPÚBLICA NOSTRA 1963/6 birželis; Autorius : Domas Jasaitis
Lietuvos laisvinimo veiksnių pasitarimas Čikagoje bal. 20 d. Pirmoj eilėj iš kairės: Vliko pirm. dr. A.

4. ATEITININKŲ NEPAPRASTOJI KONFERENCIJA NEW YORKE 1963/6 birželis; Autorius : J. V.
Ateitininkų Federacijos vyriausias reikalų sprendėjas yra kongresas, kuris yra šaukiamas, kaip įstatuose

5. ĮVYKIAI 1963/6 birželis; Autorius : Red.
*    Spausdinant šį "Aidų" numerį, birželio 21 d. popiežium išrinktas Milano arkivyskupas kard.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai