Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1963 8 spalis
 

1. GEORGES BRAQUE 1963/8 spalis; Autorius : St. Goštautas
JO MIRTIES PROGA1908 m. Braque išstato L'Estaque. Metais anksčiau Picasso nupiešia "Mademoiselles de

2. DAIL. A. VIRKAU PARODA GRES GALERIJOJE 1963/8 spalis; Autorius : Mikas Šileikis
Nuo birželio 19 d. iki liepos 20 d. vienoje iš žymesniųjų Čikagos meno galerijų (Gres Galleryl vyko

3. ŽVILGSNIS Į ANTRĄJĮ PL BENDRUOMENĖS SEIMĄ 1963/8 spalis; Autorius : A. Rinkūnas
Kalba prel. J. Balkūnas, Liet. Bendruomenės garbės pirmininkasAntrojo  Pasaulio   Lietuvių  

4. VIENYBĖS SVARSTYMAI 1963/8 spalis; Autorius : A.M. V.V.
Rugpjūčio 20 - 24 dienomis tėvų pranciškonų globojamų vasarotojų aplinkoje Kennebunkporte, Me.,

5. LIETUVIŲ KUNIGŲ VIENYBĖS SEIMAS NEW YORKE 1963/8 spalis; Autorius : P. Celiešius
Amerikos Lietuvių Kunigų seimas, įvykęs New Yorke rugsėjo 11 d., praėjo vieningo darbo nuotaikoj. Seime

6. PASTABOS 1963/8 spalis; Autorius : A. Baltaragis
Dar kiek apie numaironintą MaironįRašant apie sovietinį Maironio traktavimą ("Numaironintas Maironis",

7. Įvykiai 1963/8 spalis; Autorius : Red.
*    Visuotinio Susirinkimo antrojoj sekcijoj, atidarytoj rugsėjo 29 d., gvildomi klausimai, susiję su

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai