Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija 1964
Categories 1964
1 sausis (23), 10 gruodis (17), 2 vasaris (21), 3 kovas (12), 4 balandis (23), 5 gegužė (20), 6 birželis (14), 7 rugsėjis (19), 8 spalis (25), 9 lapkritis (26)
 

1. TEILHARD DE CHARDIN APIE ŽMOGAUS VEIKSMŲ SUDIEVINIMĄ 1964/1 sausis; Autorius : KUN. VYTAUTAS BAGDANAVIČIUS, M.I.C.
1. Bendras straipsnio turinysKlausimas, kurį kunigas Teilhard de Char-din kelia savo straipsnyje "Mūsų

2. MASKVOS PATRIARCHO ATSTOVAI II VATIKANO SUSIRINKIME 1964/1 sausis; Autorius : D R. J. SAV.
Popiežius Paulius VIPrieš pradedant dėstyti, kaip atsirado Maskvos patriarcho atstovai - stebėtojai

3. DONELAITIS, HESIODAS, VIRGILIJUS IR BIBLIJA 1964/3 kovas; Autorius : J. TININIS
Žinome, kad Donelaitis buvo skaitęs Virgilijaus "Georgikas" bei Hesiodo "Darbus ir dienas". Galimas

4. KRIKŠČIONIES VAIZDAS 1964/4 balandis; Autorius : ANTANAS MACEINA
1. Krikščionies pagrindas — Kristus Kas yra krikščioniškoji egzistencija? — Ne kas kita kaip

5. PIERRE TEILHARD DE CHARDIN IR MŪSŲ LAIKAI 1964/4 balandis; Autorius : JONAS RUGIS
Amerikos žurnalas Life atsiliepė į Vatikano visuotinio susirinkimo antros sesijos atidarymą plačiu

6. ISTORINĖ ATSAKOMYBĖ ir VIDURAMŽIŲ GRĮŽIMO ILGESYS 1964/5 gegužė; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos V suvažiavime Čikagoje 1961 m. rugsėjo mėn. 1 d. atidaromajame

Kaip neteisu viduramžius tik idealizuoti, besiilgint viduramžinės santaros tarp religijos ir kultūros,

8. VATIKANO SUSIRINKIMAS IR BAŽNYČIOS REIŠKIMASIS DABARTIES PASAULYJE 1964/8 spalis; Autorius : PREL. LADAS TULABA
Išganymo kelias yra teocentrinis. Jį nurodė Senojo Testamento knygos. Jį siūlė ir įsakė pats

9. ŽVILGSNIS NUO ŠV. PETRO KARSTO 1964/10 gruodis; Autorius : Vyskupas V. BRIZGYS
Visuotinio Vatikano antrojo susirinkimo trečioje sesijoje kelias dienas klausę kalbų vienos schemos

10. BAŽNYČIOS MISIJA PAGAL ENCIKLIKĄ "ECCLESIAM SUAM" 1964/10 gruodis; Autorius : KUN. P. CELIEŠIUS
Pirmoji popiežiaus Pauliaus VI enciklika, išleista 1964 rugpjūčio 6 d., prasideda žodžiais: "Ecclesiam

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai