Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1965
Categories 1965
1 Sausis (20), 10 Gruodis (21), 2 Vasaris (19), 3 Kovas (19), 4 Balandis (19), 5 Gegužė (20), 6 Birželis (22), 7 Rugsėjis (15), 8 Spalis (18), 9 Lapkritis (19)
 

1. JUOZAS MIKĖNAS 1965/1 Sausis; Autorius : V. VIZGIRDA
J. MIKĖNAS Vaikas su balandžiu (1935) Kai rudeniniai saulės spinduliai dar kaitino Vilniaus kalveles,

2. IŠ PERNYKŠTES LIETUVIŲ VEIKLOS 1965/1 Sausis; Autorius : A. R. - D.
1. Kultūrinė apžvalga Šešiasdešimt ketvirtieji laisvojo pasaulio lietuvių darbuose buvo našesni,

3. VERDI "REQUIEM", BR. MARKAIČIO "VILNIAUS VARPAI" 1965/7 Rugsėjis; Autorius : VLADAS JAKUBĖNAS
(Šio sezono Čikagos Lietuvių Operos pastatymas) Čikagos Lietuvių Opera yra kolektyvas, kuris

4. DARIAUS LAPINSKO KŪRYBA 1965/10 Gruodis; Autorius : VLADAS JAKUBĖNAS
Spalio 10 New Yorke ir spalio 24 Čikagoje įvyko Dariaus Lapinsko kūrinių koncertas, diriguojant pačiam

5. Laiškas Aidų redaktoriui JUOZUI GIRNIUI 1965/10 Gruodis; Autorius : A. Maceina
(50-ties metų amžiaus sukakties - proga) Mūnster, Kerssenbrockstrasse 12 1965 m. rugsėjo 20

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai