Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija 1968 4 balandis
 

1. VYDŪNAS — FILOSOFAS MORALISTAS 1968/4 balandis; Autorius : RAPOLAS SERAPINAS
Prieš šimtą metų Mažojoj Lietuvoj gimė didis mūsų tautai žmogus. Jis pats savo gyvenimo suglaustoj

2. LIETUVOS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS 1968/4 balandis; Autorius : ANTANAS RUKŠA
Vytauto Didžiojo universiteto likimas okupacijų metais 1939.X Sovietų Sąjungai grąžinus Vilnių

3. LENKŲ ULTIMATUMAS (1938) 1968/4 balandis; Autorius : ALGIRDAS BUDRECKIS
Po 30 metų prisimenant I. Diplomatinė reikšmė Lenkija, 1920 spalio 9 pagrobusi Vilnių, išnaudojo

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai