Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1968 4 balandis
 

1. JAUNIMO IR "NEBE JAUNIMO" KLAUSIMU 1968/4 balandis; Autorius : Al.
Rašydama įspūdžius iš paskutinio studentų suvažiavimo, S. Makaitytė reikšmingai pastebėjo:

2. "TREJI VARU" IR ZARINIŲ JANIS 1968/4 balandis; Autorius : Juozas Girnius
"Treji Värti" tai ir yra ne kas kita, kaip "treji vartai". Tuo būdu jau pats šio pernai pasirodžiusio

3. IR IPOLITAS TVIRBUTAS IŠKELIAVO 1968/4 balandis; Autorius : A. G.
Vis dažniau mūsų tarpan atsilankanti mirtis, išsivesdama vieną ar kitą vyresniosios kartos menininką,

4. ENTUZIAZMAS, SUVARŽYTAS FORMA: JORGE GUILLEN 1968/4 balandis; Autorius : B. Ciplijauskaitė
Š. m. vasario 9-11 The University of Oklahoma suruošė simpoziumą pagerbti didžiausiam šiandien

5. RUMUNIJA IR VATIKANAS 1968/4 balandis; Autorius : Dr. V. Mar
"Mainos rūbai margo svieto ..." Po 20 metų žiaurios kovos prieš katalikų Bažnyčią, Socialistinės

6. MŪSŲ BUITYJE 1968/4 balandis; Autorius : Red.
Ateitininkų Federacijos nauja vyr. valdyba: dr. Justas Pikūnas — vadas, kun. St. Yla — dvasios vadas,

7. L. JURGUTYTĖS-BALDAUFIENĖS LITUANISTINĖ DISERTACIJA 1968/4 balandis; Autorius : Pr. Skardžius
Lucia Baldauf: DER GEBRAUCH DER PRONOMINALFORM DES ADJEKTIVS IM LITAUISCHEN. München, Otto Sagner, 1967. 103

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai