Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1968 5 gegužė
 

1. VAIZDINĖS MOKYMO PRIEMONĖS 1968/5 gegužė; Autorius : ADELĖ ABROMAITIENĖ
Mokytojas mokykloje be mokymo priemonės prilygsta kareiviui kovojančiam kovos lauke be ginklo (K.

2. AR ŽUVO IR PASYVUS PASIPRIEŠINIMAS? 1968/5 gegužė; Autorius : KJK
Balandžio 4 Memphis, Tenn., nuaidėjo šūvis, tragiškai pakirtęs JAV negrų pilietinių teisių

3. STASYS PILKA 70 METŲ VEIDRODYJE 1968/5 gegužė; Autorius : A. G.
žilas amžius, kaip ir žilas plaukas, nevisiems vienodai tinka prie dvasios profilio ir profesijos.

4. KOMP. BRONIUS BUDRIŪNAS 1968/5 gegužė; Autorius : Pr. V.
Amerikiečių psichologas William James mėgdavo pokalbiuose pabrėžti žmogaus jausmo gelmę: kalba yra

5. VINCO JOMANTO SKULPTŪRA 1968/5 gegužė; Autorius : Adolfas Vaičaitis
Melbourne gyvenantis skulptorius Vincas Jomantas yra sūnus mirusio grafiko - litógrafo Viliaus Jomanto.

6. ASTRAUSKO SKULPTŪROS IR JUODVALKIO FOTOGRAFIJOS 1968/5 gegužė; Autorius : yra dalyvavęs įvairiose parodose Toronte- V. Vzg.
  R. Astrauskas:

7. MŪSŲ BUITYJE 1968/5 gegužė; Autorius : Red.
Yorke, Maspethe, IV.28 paminėta Lietuvių katalikių moterų draugijos 60 metų įsikūrimo sukaktis.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai