Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1968 6 birželis
 

1. ADOLFAS DAMUŠIS 1968/6 birželis; Autorius : Juozas Girnius
1.    Mokslininkas ir visuomenininkas Dr. inž. Adolfas Damušis lygiai reiškiasi

2. VINCO MYKOLAIČIO-PUTINO IŠSIVADAVIMAS 1968/6 birželis; Autorius : DR. JONAS GRINIUS
Kas skaitė V. Mykolaičio-Putino "Altorių šešėly", tas atsimena, kad šio romano trečioji dalis

3. Dr. Kazimieras Ambrozaitis 1968/6 birželis; Autorius : ANTANAS SABALIS
10 metų mirties proga Laiškai iš ten, kur ir velniams vietos nėra Prieš mane guli glėbys

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai