Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1968 6 birželis
 

1. TREČIĄJĮ PLB SEIMĄ SUTINKANT 1968/6 birželis; Autorius : J. Pakalnis
Trečiasis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimas kviečiamas VIII. 29-IX.2 New Yorke. Lygiai prieš

2. JUGOSLAVIJA IR VATIKANAS 1968/6 birželis; Autorius : Dr. V. Mar.
Šių metų sausio 10 Jugoslavijos ministrų tarybos pirmininko Miko Spiljako apsilankymas pas pop. Povilą

3. KULTŪRA IR CIVILIZACIJA ŽMONIJOS EVOLIUCIJOJ 1968/6 birželis; Autorius : Jonas K. Rugis
P. Teilhard de Chardin, S.J., evoliucijos teorija, sukėlusi paskutiniais laikais platų susidomėjimą,

4. ATEITININKŲ FEDERACIJOS TARYBOS POSĖDIS 1968/6 birželis; Autorius : R. Kr.
Ateitininkų Federacijos tarybos posėdžio Čikagoj V.11-12 To paties posėdžio dalyvių grupė: sėdi

5. MŪSŲ BUITYJE 1968/6 birželis; Autorius : Red.
Mirtys. — Vilniuje gegužės 6 mirė agronomas prof. Juozas Tonkūnas, sulaukęs 74 amžiaus metų. Nuo

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai