Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1968 7 rugsėjis
 

1. LAISVĖS ILGESYS IR NUOBODULYS 1968/7 rugsėjis; Autorius : Red.
Ateities istoriką 1968 metų vasara domins savo įvykių prieštaringa Įtampa: ir Rytuose išbundančiu

2. STASIUI LOZORAIČIUI, LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFUI, 70 METŲ 1968/7 rugsėjis; Autorius : Dr. S. A. Bačkis
Lietuvos advokatų taryba 1937 Kaune yra pastačiusi antkapį-pa-minklą pirmajam lietuviui advokatui,

3. MOKYKLA TAUTINIO AUKLĖJIMO EIGOJE 1968/7 rugsėjis; Autorius : Jeronimas Ignatonis
Kalbant apie jaunuomenės tautinį auklėjimą, visų dėmesys krypsta į mokyklą, lyg jai tektų visas

4. SKULPTORĖ ELENA KEPALAITĖ 1968/7 rugsėjis; Autorius : Vytautas Ignas
E. Kcpalaitė prie jos sukurto Louis Horst biusto    V. Valaičio nuotr. Elenos

5. PELENAI IR GYVAS KRAUJAS 1968/7 rugsėjis; Autorius : D. Bielskus
B. Sruogos (mirusio 1947 Vilniuje), K. Borutos (m. 1965 Vilniuje) ir K. Kubilinsko (m. 1962 Matviejevkoje,

6. PABALTIEČIŲ SAVAITĖ AUSTRALIJOJ 1968/7 rugsėjis; Autorius : A. Z.
Jubiliejinių metų proga Australijoje, Adelaidės mieste, gegužės 31 - birželio 8 įvyko bendra

7. VASAROS LIETUVIŠKASIS SAMBRŪZDIS 1968/7 rugsėjis; Autorius : ž.
Atostogų laikas vasarą ateina ir visų kolonijų organizacinei veiklai (išskyrus iš mados išeinančius

8. MŪSŲ BUITYJE 1968/7 rugsėjis; Autorius : Red.
Baltų jaunimas demonstruoja prie Jungtinių Tautų dėl uždrausto latvių jaunimo kongreso

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai