Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1968 8 spalis
 

1. DĖL "TAUTININKŲ" IR "VALSTYBININKŲ" 1968/8 spalis; Autorius : Juozas Girnius
Prieš metus "Į Laisvę" žurnale (1967 liepos mėn. Nr. 40) buvau paskelbęs mažą straipsniuką dėl

2. FIDUS —VYDŪNO IUUSTRATORIUS 1968/8 spalis; Autorius : Dr. P. Rėklaitis
"Ypatingą dėką ir esu kaltas garsingam Vokiečių vaizdininkui Fidus- Būdamas su manim širdingame

3. LIET. KAT. MOTERŲ DRAUGIJĄ PRISIMENANT 1968/8 spalis; Autorius : O. Lbn.
Pernai suėjo 60 metų nuo pirmojo Lietuvių moterų suvažiavimo, vykusio Kaune 1907 rugsėjo 23-24 (sen.

4. MŪSŲ BUITYJE 1968/8 spalis; Autorius : Red.
Per eilę televizijos stočių X.l buvo perduotas 20 minučių pasikalbėjimas su VLIKo pirm. dr. J. K.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai