Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1969 4 balandis
 

1. GRAŽINA BACEVIČIŪTĖ 1969/4 balandis; Autorius : Izidorius Vasyliūnas
Kada muzikas interpretatorius rengia koncertui vieno kompozitoriaus programą, jis, galima sakyti, lyg ir

2. LIETUVIŲ DAILĖS INSTITUTO JUBILIEJINĖ PARODA 1969/4 balandis; Autorius : Viktoras Vizgirda
Lietuvių Dailės Instituto šių metų vasario 15-23 Čiurlionio galerijoj Čikagoj surengtoji jubiliejinė

3. V. MAČERNIO ŽUVIMO APLINKYBĖS 1969/4 balandis; Autorius : J. G.
šį rudenį spalio 7 sukaks jau dvidešimt penkeri metai nuo Vytauto Mačernio mirties. Žuvo jis savo

4. DAR DĖL "TAUTININKŲ" IR "VALSTYBININKŲ" 1969/4 balandis; Autorius : Kęstutis Keblys
Mielas dr. Girniau, Gal leisite keletu skilčių atsiliepti j Jūsų kritiškas pastabas (Aidai, 8 nr, 1968)

5. PSICHIATRAS GYVENIMO TURGUJE IR RIAUŠĖSE 1969/4 balandis; Autorius : Romualdas Kriaučiūnas
Neseniai pasirodė Matthew Du-monto knyga apie psichiatrinį gydymą — The Absurd Healer (New York: Science

6. Mūsų buityje 1969/4 balandis; Autorius : Red.
—    Prel. dr. Antanas Deksnys paskirtas nauju vyskupu Europos lietuviams. Naujasis vyskupas

7. LAIŠKAS REDAKCIJAI Dėl dail. A. Galdiko interview 1969/4 balandis; Autorius : Vincas Dovydaitis
Ryšium su dailininko Adomo Galdiko 75 metų sukaktuvėmis "Aidų" žurnalo redaktorius (1968 m. Nr. 8)

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai