Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1969 9 lapkritis
 

1. "AKADEMIŠKA" REKLAMA IR "MUŽIKIŠKA" KRITIKA 1969/9 lapkritis; Autorius : Red.
Dr. H. Nagys "Nepriklausomoj Lietuvoj" neseniai aliarmavo, ar neprieiname blogesnės padėties už tą,

2. TAUTOTYRAI SKIRTAS GYVENIMAS 1969/9 lapkritis; Autorius : Antanas Mažiulis
Dr. Jonui Baliui šešiosdešimt Dr. Jonas Balys yra vienas darbščiausių mūsų mokslininkų, dirbąs

3. PIRMOJI LIETUVIŠKA ILIUSTRUOTA KNYGA VAIKAMS 1969/9 lapkritis; Autorius : Dr. P. Rėklaitis
Vadovėlių — katekizmų, elementorių — pritaikytų vaikams pradėjo rodytis XVI a. Iliustraciją kaip

4. BAŽNYČIA, KURIAI "PRIEŠTARAUJAMA" 1969/9 lapkritis; Autorius : J. Vaišnora
Paskutiniais metais tiek demokratinėse Vakarų valstybėse, tiek ir rytų Europos komunistiniame režime

5. MŪSŲ BUITYJE 1969/9 lapkritis; Autorius : Red.
Amerikos Lietuviu Bendruomenės valdyba skatina pranciškonus atidaryti Šv. Antano gimnaziją. Atidarymas

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai