Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1966
Categories 1966
1 Sausis (20), 10 Gruodis (21), 2 Vasaris (19), 3 Kovas (20), 4 Balandis (21), 5 Gegužė (19), 6 Birželis (20), 7 Rugsėjis (13), 8 Spalis (19), 9 Lapkritis (18)
 

1. JAUNIMO PROBLEMA LIETUVIŠKOJE IŠEIVIJOJE 1966/1 Sausis; Autorius : VACLOVAS ČIŽIŪNAS
1. Lietuviškojo jaunimo problema yra visos lietuvių išeivijos problema. Jos branduolį sudaro

2. VYTAUTAS BACEVIČIUS 1966/1 Sausis; Autorius : JERONIMAS KAČINSKAS
Lietuvių visuomenėje Vytauto Bacevičiaus vardas lyg ir netekęs buvusio populiarumo. Ir to yra dvi

3. PLUOŠTAS ATSIMINIMŲ APIE S. NĖRĮ 1966/2 Vasaris; Autorius : Mykolas Vaitkus
1. Jau daug apie ją rašyta, daug ginčytasi. Ar beverta man į tą širšyną dar savo pirštą

4. PRANAS DOMŠAITIS 1966/2 Vasaris; Autorius : Antanas Montvydas
Iškarpa iš Pietų Afrikos laikraščio "Cape Times" (1964. VI. 15), Pranui Domšaičiui laimėjus

5. ŠOLOCHOVAS —NOBELIO PREMIJOS LAUREATAS 1966/2 Vasaris; Autorius : K. R.
Pereitą rudenį švedų akademija tretį kartą Nobelio literatūros premiją paskyrė rusų tautybės

6. VITAS MANELIS 1966/3 Kovas; Autorius : BRONIUS POVILAITIS
Pernai vasarą, 1965 rugpiūčio 2, staiga širdies priepuoliu mirė Vitas Manelis, buvęs Žemės Ūkio

7. PLUOŠTAS ATSIMINIMŲ APIE S. NĖRĮ 1966/3 Kovas; Autorius : Mykolas Vaitkus
7. Kaip ir tikėjaus, beversdama "Dovydo Sūnų", Saliute dar arčiau priartėjo prie Kristaus. Ji pati man

8. PASIKALBĖJIMAI SU RAŠYTOJAIS 1966/3 Kovas; Autorius : JUOZAS TININIS
Madeleine Chapsal 1960 m. Paryžiuje išleido Les écrivains en personne, kur surinkti jos pasikalbėjimai su

9. L. DAMBRIUNAS 1966/3 Kovas; Autorius : V. Vardys
Šių metų kalendorius kreipia mūsų dėmesį į vieną iškilią lietuviškojo gyvenimo asmenybę: 60

10. PLUOŠTAS ATSIMINIMŲ APIE S. NERĮ 1966/4 Balandis; Autorius : Mykolas Vaitkus
12 Pasirodė, jog Saliute beturinti ir daugiau rūpintojėlių, didesnių ir mažesnių,- šalia mano jau

11. PASIKALBĖJIMAI SU RAŠYTOJAIS 1966/4 Balandis; Autorius : JUOZAS TININIS
Prévert Jacques Prévert, prancūzų poetas, pasiskolinęs iš siurrealizmo įvaizdžio ir staigmenos

12. III DAINŲ ŠVENTE 1966/8 Spalis; Autorius : VLADAS JAKUBĖNAS
III JAV ir Kanados lietuvių Dainų Šventės 1966 m. paruošiamieji darbai vyko žymiai sklandžiau, negu

13. F. W. Foersteriui mirus 1966/8 Spalis; Autorius : ANTANAS RAMŪNAS
Nors F. W. Fooersteriui ir nebuvo lemta pasiekti tikro pasaulinio poveikio, tačiau lietuviuose jo įtaka

14. MŪSŲ SAVASIS ERETAS 1966/9 Lapkritis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
Atsikūrus nepriklausomai Lietuvai ir netrukus (1922) įsteigus Lietuvos universitetą, šion aukštojo

15. DR. KAZYS GRINIUS 1966/10 Gruodis; Autorius : ANTANAS KUČYS
Gimimo šimtmečio sukaktis DR. KAZYS GRINIUS Dail. A. Staneika (aliejus) 1866 gruodžio 17, tai yra

16. PASIŽVALGIUS ŠIU DIENU MUZIKOS PASAULYJE (Pašnekesys su savim) 1966/10 Gruodis; Autorius : DARIUS LAPINSKAS
Prieš pradėdami kalbėti apie šių dienų muziką, susitarkime, kad šiame rašinyje mes ją vadinsime

17. A. VAIČIULAIČIO "VALENTINAI" TRISDEŠIMT METŲ 1966/10 Gruodis; Autorius : DR. JONAS GRINIUS
Vienos knygos sensta kaip žmonės, antros pasilieka laiko tėkmės beveik nepaliestos: jos tik kažin kaip

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai