Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1966 1 Sausis
 

1. VYSKUPAS J. LABUKAS - MATULAITIS 1966/1 Sausis; Autorius : Dr. Ign. Urbonas
1965 gruodžio 5 Romoj buvo konsekruotas naujasis Lietuvos vyskupas dr. Juozapas Labukas - Matulaitis.

2. ŽVILGSNIS Į JAUNIMO ŽURNALUS 1966/1 Sausis; Autorius : Juozas Kojelis
Su Kanados   lietuvių   jaunimo kongresu oficialiai pradėti PLB paskelbtieji Jaunimo

3. FRANCOIS MAURIAC IR DE GAULLE 1966/1 Sausis; Autorius : K. R.
Šiandieninėje prancūzų literatūroje François Mauriac užima tokią pat reikšmingą vietą, kokią savo

4. PIRMINIO ŽMOGAUS RELIGIJA 1966/1 Sausis; Autorius : Vytautas Bagdanavičius, M.I.C.
Gal būt, nevienam yra kilęs klausimas, kaip Kristus ir krikščionija stovi ryšium su visos žmonijos

5. NEVERTINAMA EUROPOS LIETUVIŲ VEIKLA 1966/1 Sausis; Autorius : Dr. P. Rėklaitis
Straipsnio "Iš pernykštės lietuvių veiklos" (Aidai  1965, nr.  1) skaitytojui Europoje krenta

6. MŪSŲ BUITYJE 1966/1 Sausis; Autorius : Red
Kalėdinis vyskupų laiškas. Vyskupai V. Brizgys ir P. Brazys gruodžio 8 Romoje, baigiantis Vatikano II

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai