Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1966 4 Balandis
 

1. PENKTOJI ŠLAITO POEZIJOS KNYGA 1966/4 Balandis; Autorius : Kostas Rauda
Dvidešimt metų nemačiau tavęs. šiandieną aš jau daugiau nevadinu tavęs senuoju Ukmergės vardu:

2. NAUJA KNYGA APIE LIETUVIŲ TAUTINĮ ATGIMIMĄ 1966/4 Balandis; Autorius : L. D.
Praėjusiais metais Balstogėje pasirodė lenkiškai parašyta knyga, kurios lietuviškas pavadinimas yra

3. LIETUVIŲ KALBOS ETIMOLOGINIS ŽODYNAS 1966/4 Balandis; Autorius : Ant. Klimas
Tur būt jau yra vad. "likimo ironija", kad lietuvių kalba, nežiūrint jos didelės reikšmės lyginamajai

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai