Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1966 6 Birželis
 

1. PARTIZANAS "LAISVES KOVŲ DAINOSE" 1966/6 Birželis; Autorius : ROMAS VAŠTOKAS
Šis straipsnis imasi peržvelgti Jono Aisčio redaguotą rezistencinių dainų rinkinį "Laisvės kovų

2. EILĖRAŠČIAI 1966/6 Birželis; Autorius : Ona Lukauskaite
SIBIRE Liūdnas, visų liūdniausias peizažas: balta šalta pūga gaubia žemę, klaikų kelią baltas

3. "TRAVIATA" 1966/6 Birželis; Autorius : VLADAS JAKUBĖNAS
Šio sezono Čikagos Lietuvių Operos pastatymas Pernykštis Čikagos Lietuvių Operos sezonas

4. EILĖRAŠČIAI 1966/6 Birželis; Autorius : KOTRYNA GRIGAITYTĖ
KONCERTAS Bėga klavišais siuita, Ją vejasi rankos risčia. Vejasi tonai viens kitą — Bėga

5. Benvenuto di Giovanni pristato mecenatui savo paveikslą * 1966/6 Birželis; Autorius : ANTANAS VAIČIULAITIS
Matydamas šviesiausią Tolomei, geradarį ir globėją, Sienos prekijų šlovę ir menų ramstį, grįžtant

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai