Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika 1966 7 Rugsėjis
 

1. JAUNIMO KONGRESAS 1966/7 Rugsėjis; Autorius : Red
Šis numeris skiriamas pirmajam Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresui ir su juo susijusiems

2. JAUNIMO KONGRESO ĮSPŪDŽIAI 1966/7 Rugsėjis; Autorius : ARŪNAS LIULEVIČIUS
Didieji žmonių subuvimai vienu atžvilgiu yra panašūs į gamtos nelaimes: j horizonte kylantį debesį

3. JAUNIMO REIKŠME TAUTOJ IR IŠEIVIJOJ 1966/7 Rugsėjis; Autorius : HENRIKAS NAGYS
Po daugelio metų svetur, mes susirinkome visi — jaunieji, vyresnieji ir sulaukę savo amžiaus

4. LIETUVIŲ JAUNIMAS PASAULIO IDĖJŲ TĖKMĖJE 1966/7 Rugsėjis; Autorius : ANTANAS SUŽIEDĖLIS
Prieš dvidešimt dvejus metus, besitraukiant iš Lietuvos, teko pravažiuoti teritorinės ribos ženklą,

5. BENDRUOMENE IŠEIVIJOJE 1966/7 Rugsėjis; Autorius : VINCAS TRUMPA
Įžangos vietoje Gana dažnai tenka nugirsti, kad žmogus per daug juodai ar kritiškai apie vieną ar

6. ŽVILGSNIS Į PAVERGTA LIETUVĄ 1966/7 Rugsėjis; Autorius : STASYS LOZORAITIS Jr.
Tautų gyvenime yra valandų, kurios suspindi ypatingu ryškumu ir žmoguje palieka gilų pėdsaką.

7. JAUNIMO KONGRESO APŽVALGA 1966/7 Rugsėjis; Autorius : Red
Rengėjai Pirmąjį Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą (stp. PLJK) Čikagoje 1966 birželio 30 — liepos

8. JAUNIMO PRIEŠKONGRESINIAI SUSITELKIMAI 1966/7 Rugsėjis; Autorius : ANTANAS SAULAITIS, S. J.
Kongresas buvo užbaigiamasis į JAV susirinkusio pasaulio lietuvių jaunimo susitelkimas. Prieš jį vyko

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai