Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1950
Categories 1950
1 sausis (25), 10 gruodis (24), 2 vasaris (27), 3 kovas (22), 4 balandis (31), 5 gegužė (24), 6 birželis (26), 7 rugsėjis (23), 8 spalis (16), 9 lapkritis (19)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. Nyki daina apie kelionę į nežinomas šalis (eil.) 1950/1 sausis; Autorius : Alfonsas Nyka-N iliūnas
Sudeda jai vieškelius plačius, kelionių džiaugsmą Ir būrius kažkur smilty palikusių pėdų;

2. NAKTIES PILIGRIMAS 1950/1 sausis; Autorius : Jurgis Baltrušaitis
Į ilgesio karštį besotį paskendęs, Nakties piligrimas tarp žvaigždžių esmi, — Aš priimu šaltį

3. MILŽINŲ DAINA 1950/1 sausis; Autorius : ANTANAS VAIČIULAITIS
I.Kai vėtros pakyla ir gaudžia miškai, medžių tankmėje, tarp eglių ir liepų, dainuoja mūsų broliai

4. SUNKIĄ VALANDĄ 1950/1 sausis; Autorius : P. STELINGIS
Aš nieko nebjaučiu ir nieko nebenoriu. Diena praėjo pro mane be ženklo. Tik žvaigždės danguje, lyg

5. D R. VINCAS KUDIRKA - PIRMOJI LIETUVIŠKOS MUZIKOS KREGŽDĖ 1950/1 sausis; Autorius : J. ŽILEVIČIUS, L. M.
(Minint 50 metų mirties sukaktį) VINCO JAUNATVĖ Kai Vincas Kudirka kiek paūgėjo ir pradėjo išeiti

6. Knygos prologas (eil.) 1950/2 vasaris; Autorius : Kazys Bradūnas
KNYGA: Broli, kaimyne, žmogau — augintini žemės molėtos, Skliauto žvaigždėto sūnau, tremtini

7. Užgavėnės 1950/2 vasaris; Autorius : Albinas Marius Katiliškis
Jų troba turėjo tris sieksnius ilgio ir nepilnai du pločio. Suręsta iš netašytu sienojų. dengta egles

8. Dukrytes sapnas (eil.) 1950/2 vasaris; Autorius : BEN. RUTKŪNAS
čiūčia liūlia, mažulyte, Ko šypsais per miegą? — Baltos virvančios pelytės Sutema atbėga.

9. Eilėraščiai 1950/2 vasaris; Autorius : JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
ESU SAU ŽMOGELIS   Esu sau žmogelis, šarpus kožnam darbe. Vis man pagal norą klojas, Dieve, būk

10. Ramybė man (eil.) 1950/2 vasaris; Autorius : JUOZAS KĖKŠTAS
Aš, vergas nepriklausomos dainos, fanatiškai dainuodamas audras ir laisvą, platų vėją — dainavau

11. LIETUVIŠKOSIOS RADIJO VALANDĖLĖS AMERIKOJE 1950/2 vasaris; Autorius : V. G.
Daugelyje JAV miestų, kur tik yra didesnė lietuvių kolonija, esama ir savos radijo valandos ar

12. IŠ "LELIJOS IR PIAUTUVO" VERTE FAUSTAS KIRŠA 1950/3 kovas; Autorius : JURGIS BALTRUŠAITIS
I Žvaigždėtai amžinasčiai žydi, Ir Dievui, — žemės reiškiniai... Laikai, pavojuose paklydę, Ir

13. Plakatas Ir Palete (eil.) 1950/3 kovas; Autorius : BERNARDAS BRAZDŽIONIS
PARYŽIAUS PALETĖ PLAKATAS Aš ieškau gatvių tūkstančio tinkle Vienų vienos nedideles gatvelės Su

14. Eilėraščiai 1950/3 kovas; Autorius : Vladas Šlaitas
AMŽINIEJI LIUDININKAI Kai nebebus manęs, kai laikas mano kaulus pavers į akmenį arba į

15. Karoliai 1950/3 kovas; Autorius : Nele Mazalaite - Krūminiene
Atsitiko dar viena istorija su ta koplytėle, žinote, kuri stovėjo mūsų kaimyno lankoje, ir buvo graudu,

16. LIETUVIŠKAS KRYŽIUS VOKIETIJOJ 1950/3 kovas; Autorius : VLADAS BUTĖNAS
Dangop Ir mano kyla aukos, kančios, viltys Ornamentuose, puošusiuose Panerius žalius. O, Viešpatie, man

17. Ir čia esama tragedijos 1950/3 kovas; Autorius : J.Kmitas
Atvykęs iš tremties, Jonas Smalsys tuojau pastebėjo, kad Amerika visai kitokia, negu jo paties ir kitų

18. Eilėraščiai 1950/4 balandis; Autorius : Antanas Vaičiulaitis
DEBESĖLIS Mano siela — debesėlis. Debesio šešėlis: Bėga, Ilgstis — ir pradžiunga Pievų

19. šviesos spindėjimas (eil.) 1950/4 balandis; Autorius : St. Prapuolenytė
Kada šviesos spindėjimas nelauktai sublizga ant tako Ir džiūgauja iš naujo šviesą reginti akis,

20. Kalėdų dovanos (eil.) 1950/4 balandis; Autorius : KALĖDŲ DOVANOS
Tau Kalėdoms dovanų, žmona brangioji, Ieškau aš parvežt Paryžiuje visam, Ko nespėji, ko nelauki,

21. Išdavimas 1950/4 balandis; Autorius : Aloyzas Baronas
Nubanguoja daug dienų, kaip drabužių klosčių. Jos keičia žmogų ir galvoseną, ir ko aš kada

22. Vandenyno pietuose (eil.), verte J. Kėkštas 1950/4 balandis; Autorius : Pablo Neruda
Vienišo vandenyno rožes — tai ištirpusi druska ir krūtine pavojuje, sudarkytas vanduo ir paukščiai

23. Bundančios žemės poezija 1950/4 balandis; Autorius : Juozas Kėkštas
Gyvendami Europoje, nedaug turėjome žinių apie tai, kas vyksta tolimuose žemės užkampiuose. Todėl

24. V. KRĖVES "DANGAUS IR ŽEMES SŪNŪS" TEOLOGO AKIMIS 1950/5 gegužė; Autorius : VYSK. V. PADOLSKIS
Augsburge, Vokietijoje, 1949 m. "Sūduvos" leidyklos buvo išleista V. Krėvės kūrinio "Dangaus ir žemės

25. Iš knygos "šventieji akmenys" (eil.) 1950/5 gegužė; Autorius : Faustas Kirša
PIETA Ant Tavo kelių, Motina Šventoji, Nurimo Dievas, pranašas, sūnus. Jo garbei saulė ant kalnų

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai