Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1950
Categories 1950
1 sausis (25), 10 gruodis (24), 2 vasaris (27), 3 kovas (22), 4 balandis (31), 5 gegužė (24), 6 birželis (26), 7 rugsėjis (23), 8 spalis (16), 9 lapkritis (19)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
51. STEIGIAMASIS SEIMAS 1950/6 birželis; Autorius : A. K.
Šiemet gegužės 15 dieną suėjo trisdešimt metų nuo Steigiamojo Seimo susirinkimo dienos. Tai palyginti

52. LIETUVA IR JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJA 1950/6 birželis; Autorius : J. Kajeckas
Kiekvienam lietuviui patriotui savaime gali kilti klausimas, kas ligi šiol padaryta Jungtinėse Tautose

53. IR T. S. ELIOT RASES O. V. MILAŠIAUS ĮTAKOJĘ 1950/7 rugsėjis; Autorius : Pr. B.
Viename iš paskutiniųjų poezijai skirto žurnalo "Caballo de Fuego" (Ugnies žirgas, Bs. Aires) numerių

54. WILLIAM WORDSWORTH SUKAKTIS 1950/7 rugsėjis; Autorius : S. P.
šimto metų sukaktis nuo W. Wordswortho mirties plačiai minima anglų spaudoje ir per radiją. W.

55. PAMOKSLAS LIETUVOS DAILININKAMS 1950/7 rugsėjis; Autorius : St. Devenis
Metų pradžioje Vilniuje buvo suruošta Lietuvoje esančių dailininkų dailės paroda. Ši paroda turėjo

56. GEORGĖS ROUAULT 1950/7 rugsėjis; Autorius : A. T.
Netoli 80 metų amžiaus (gimęs 1871 m.), Georgės Rouault laikomas vienu žymiausiųjų krikščioniškojo

57. KULTŪROS FONDO PROBLEMA 1950/7 rugsėjis; Autorius : K. Mockus
Apie Kultūros Fondą buvo daug kalbama Nepriklausomybes metais Lietuvoje, bet toliau kalbų ir raštų

58. ATEITININKŲ JUBILIEJUS 1950/7 rugsėjis; Autorius : K. Mockus
šiais metais švenčiama 40 metų sukaktis nuo ateitininkų sąjūdžio pradžios. Visame pasaulyje

59. VIENYBĖS BLŪDAS 1950/7 rugsėjis; Autorius : A. Mc.
Vienybės ir taikos troškimas žmoguje yra toks didelis, kad jis aptemdo kartais net ir šviesiausius

60. GRAHAM GREENE 1950/8 spalis; Autorius : A. Tyruolis
Jau prieä paskutinįjį karą anglų ir amerikiečių literatūra savo autoriais, kaip Thornton Wilder,

61. SINDONĖ 1950/8 spalis; Autorius : T. Dr. B. Grauslys, O.F.M.
Viena   iá   brangiausių   Kristaus kančios relikvijų yra Sindonė.   Tai lininė drobulė,

š. m. liepos mėn. 19 d. šv. Tėvas Pijus XII paskelbė naują encikliką "Summi maeroris" apie

63. LIETUVIŲ KALBOS DRAUGIJA 1950/8 spalis; Autorius : St. Barzdukas
Kas ji yra ir ko siekia Lietuvių kalba yra mūsų tautos ilgų amžių ir daugybės kartų kūrybos

64. VOKIETIJOS KELIAS Iš VARGO 1950/8 spalis; Autorius : P. Daugintis, S. J.
Jei koks užsienietis, atvykęs Vokietijon, lankosi jos naujai atstatomuose miestuose, kurie buvo

65. ŠIANDIENINĖJ PRANCŪZŲ LITERATŪROJ 1950/9 lapkritis; Autorius : A. V.
Nuo daugel amžių prancūzų literatūra reiškiasi dideliu gaivumu ir kūrybine jėga. Tos stiprybės ji

66. 200 METŲ NUO JOHANN SEBASTIAN BACHO MIRTIES (1685—1750) 1950/9 lapkritis; Autorius : J. Žilevičius
Nors jau praėjo 200 metų, kai mirė žymusis pasaulio kompozitorius, jo vardas yra dar garsesnis už tą

67. PIJAUS XII ŽODIS MOKSLININKAMS 1950/9 lapkritis; Autorius : T. Dr. Klemensas Žalalis, O.F.M.
Paskutiniai dešimtmečiai yra didelio laimėjimo laikotarpis ne tik išradimų srityje, bet apskritai

68. AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ KONGRESAS 1950/9 lapkritis; Autorius : A. Kasulaitis
Amerikos lietuviai katalikai neabejotinai buvo ir yra stipriausia organizuota grupe mūsų išeivijoje JAV.

69. ATEITININKŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS 1950/9 lapkritis; Autorius : A. Erdvilas
Spalio 1 d. Pittsburghe, šv. Kazimiero parapijos mokyklos bibliotekoje įvyko Amerikos ateitininkų

70. G. B. S. (1856—1950) 1950/10 gruodis; Autorius : A. V.
Neseniai pasirodė knyga "The World's Best". Ją ruošiant, buvo atsiklausta mokslininkų, rašytojų,

71. EDNA ST. VINCENT MILLAY 1950/10 gruodis; Autorius : A. R.
Spalių 19 dieną Austerlitz, N. Y. mirė populiariausia šių dienų Amerikos poetė — Edna St. Vincent

72. LIETUVOS HEROJŲ ĮTAKA CHOPINO KŪRYBAI 1950/10 gruodis; Autorius : Administrator
Pernai visas kultūringasis pasaulis minėjo 100 metų sukaktį nuo genialaus muzikos kūrėjo Fridriko

73. KAIP RUSAI PASIELGĖ SU VOKIEČIŲ MENU 1950/10 gruodis; Autorius : A. T.
Elisabeth Fagg, metus praledusi Europoj kaip įvairių žurnalų atstovė, "The American Mercury" (š. m.

74. 300 METŲ NUO RENE DESCARTES MIRTIES 1950/10 gruodis; Autorius : M. Matukas
Daugiau kaip prieš 300 metų, pasirodžius pagrindiniams Descartes filosofijos veikalams, jų autorius

75. KOMUNIZMAS RUSIJOJE PRIES 130 METŲ 1950/10 gruodis; Autorius : K. Žukas
Pernai pavasarį sovietų spaudoje ir per radiją, buvo paskelbtas ilgas sąrašas išradimų ir idėjų,

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai