Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1950 4 balandis
 

1. KUN. K. A. MATULAITI8: ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI 1950/4 balandis; Autorius : R-
Išleido Marijonų Vienuolija Amerikoje. Chicago, 1949. 714 pusl. Cia yra didžiųjų sielos žmonių

2. J. Padaubietis: Telšių kankiniai 1950/4 balandis; Autorius : R.
Išleido "Lietuvių žinios", Pittsburgh. 1949 m. 99 p. Tai maža knyga, atskleidžianti didelį Skausmą.

3. Ateitis Nr. 1 1950 1950/4 balandis; Autorius : A. V.
Malonu matyti "Ateitį" pasirodant šiapus Atlanto krantų. Pirmas moksleivių ateitininkų žurnalo numeris,

4. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1950/4 balandis; Autorius : Red.
Genocide. Lithuania's Threefold Tragedy. By K. Pelėkis. Edited by Rumsaitis. Published by "Venta". Germany,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai