Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1950 5 gegužė
 

1. F. Neveravičiaus apysakos 1950/5 gegužė; Autorius : J. Grinius
F. Neveravičius, Dienovidžio sutemos, apysakos ir novele, Kassel-Mattenberg, 1949 m. išleido "Aistia",

2. Istoriniai padavimai 1950/5 gegužė; Autorius : Ben. Babrauskas
Dr. Jono Balio paruošti, o Lietuvių Katalikų Spaudos Dr-jos išleisti Istoriniai padavimai pasirodė

3. A. Vilainis: žmogus, kuris amžinai keliavo 1950/5 gegužė; Autorius : A. V.
Reportažai iš kelionių Lietuvoje. I. Išleido "Nemunas". Cicero, 1950. 53 pusl. Tokia knyga, kaip šioji

4. MEŠKUITIS: KUNIGAS MYKOLAS. 1950/5 gegužė; Autorius : Aug. R.
1949 m. 200 p. šiai knygai gal geriausiai tiktų atsiminimų vardas. Autorius ir pats prisipažįsta, kad

5. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1950/5 gegužė; Autorius : Red.
Pranas Kozulis: Dulkes ežere. Toronto, 1950 m. 62 p. Vaidevutis-Lapelis: Prelatas Kazimieras Šaulys. 1949

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai