Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1950 6 birželis
 

1. Knygos ir žurnalai 1950/6 birželis; Autorius : Red.
Runcė Dandierinas: ŠILKAI IR VILKAI. Dainos vietinės ir sovietinės. 64 psl. Išleido Balys Pavaba-lys.

2. KLAIKI STUTTHOFO ISTORIJA 1950/6 birželis; Autorius : Ben. Babrauskas
Liet. Katalikų Spaudos Dr-jos leidinys A. Gervydo "Už spygliuotų vielų" (211 p., 1950 m., $2.25) yra

3. K. Pelėkis, GENOCIDE 1950/6 birželis; Autorius : Dr. A. N. Tarulis
K. Pelėkis, GENOCIDE — Lithua-nia's Threefold Tragedy. Redagavo Rumšaitis. "Venta", 1949 m. 286 pp.

4. Stepas Zobarskas: MĖNESIENOS SĖJA 1950/6 birželis; Autorius : B. Jurgaitis
Stepas Zobarskas: MĖNESIENOS SĖJA. Lietuvių skaitymai. 72 psl. Tai vienas vaizdelis ir ilgesnė

5. METRAŠTIS 1950 1950/6 birželis; Autorius : B. Jurgaitis
METRAŠTIS 1950 Tai yra Tėvų pranciškonų išleistas kenčiančiai Lietuvai prisiminti didžiulis

6. STASIO ŠIMKAUS KŪRYBA 1950/6 birželis; Autorius : J. Žilevičius
Neseniai išėjo iš spaudos St. Šimkaus 33 rinktinės lietuvių liaudies dainos. (33 Selected Lithuanian

7. NAUJI K. V. BANAIČIO KŪRINIAI 1950/6 birželis; Autorius : J. Žilevičius
1. Kazys Viktoras Banaitis: Aš ŠIĄ NAKTĮ. Vienam balsui ir fortepijonui. Išleido X. Strumskis. Tai

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai