Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija 1950 9 lapkritis
 

1. Tautinės sąmonės ugdymas ir išlaikymas emigracijoje 1950/9 lapkritis; Autorius : VACLOVAS ČIŽIŪNAS
Mūsų tūkstančiai, ir mes mirties nebijom: Veda mus šviesi tikėjimo liepsna Į tenai, kur puošis

2. LITERATŪRINIAI ŠVENTRAŠČIO ŽANRAI 1950/9 lapkritis; Autorius : T. DR. KLEMENSAS ŽALALIS, O.F.M.
Šio amžiaus pradžioje katalikai įžengė į naują epochą Šv. Rašto studijoje, ypač apie

3. MENAS IR MOKSLAS LIETUVIŲ TAUTOS TARNYBOJ 1950/9 lapkritis; Autorius : J. GRINIUS
Ruošdamasis padaryti keletą pasiūlymų apie dailiųjų menų ir dvasinių mokslų tvarkymą emigracijoj,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai