Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija 1950 10 gruodis
 

1. Teateinie Tavo Karalystė 1950/10 gruodis; Autorius : VYSK. V. BRIZGYS
I. Tikintysis kasdien, ir ne po kartą, kalba "Tėve mūsų" ... — Viešpaties maldą. Kad šią maldą

2. LAIŠKAI RAŠYTOJAMS 1950/10 gruodis; Autorius : ANTANAS MACEINA
POETUI        KAŽKUR   MŪSŲ   ŽEMĖJE APIE POETO BŪTĮ IR KŪRYBĄ Mielasis Bičiuli, Mudu

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai