Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija 1951
Categories 1951
1 sausis (24), 10 gruodis (26), 2 vasaris (20), 3 kovas (22), 4 balandis (27), 5 gegužė (23), 6 birželis (27), 7 rugsėjis (22), 8 spalis (22), 9 lapkritis (22)
 

1. IEŠKOJIMAS ŠVIESOS GYVENIMUI 1951/1 sausis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
ŽVILGSNIS  Į   MŪSŲ   ŠIMTMEČIO  PIRMĄJĄ  PUSĘ Peržengiame į mūsų šimtmečio antrąją

2. ASSUMPTA EST IN CAELUM 1951/1 sausis; Autorius : T. BERNARDINAS GRAUSLYS, O.F.M.
Popiežius Pijus XII lapkričio 1 d. "Munifi-centissimus Deus" bule paskelbė visuotinei Katalikų

3. Lietuviškasis kryžius ir jo kilmė 1951/2 vasaris; Autorius : A. Mažiulis
Mūsų krašte *) sutinkamas įvairių pavidalų kryžius yra labai būdinga lietuviškosios krikščionybės

4. RELIGIJA ASMENS IR TAUTŲ GYVENIME 1951/3 kovas; Autorius : Vysk. V. Padolskis
I. Religija — visuotinis reiškinys Nors ir ne visos religijos savo turiniu yra vienodos vertes, bet

5. LITERATŪRINES KRITIKOS PRASME 1951/3 kovas; Autorius : ANT. J ASM ANTAS
Savo metu Oscar Wilde kėlė klausimą, kokia yra meninės kritikos nauda, kodėl kūrėjas nėra paliekamas

6. ŽMOGAUS SUMASINIMAS 1951/4 balandis; Autorius : BR. ZUMERIS
Pažvelgę į žmonijos istoriją, atskirų tautų augimą ir mirimą, civilizacijų bei kultūrų

7. PSICHOANALIZĖ 1951/4 balandis; Autorius : J. VENCKUS, S. J.
I. Psichoanalizes Kūrėjas: Sigmund Freud Goethe yra pasakęs: "Mūsų filosofine sistema yra dažnai ne kas

8. MERKELIS GIEDRAITIS arba LIETUVA DVIEJŲ AMŽIŲ SĄVARTOJE 1951/4 balandis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
MOTTO : "... sklandžiai mokėdamas kalbėti gimtąja žemaičių kalba, (Giedraitis) nuoširdžiau ir

9. RELIGIJA IR MOKSLAS 1951/5 gegužė; Autorius : DR. A. BALTINIS
1. Žmogaus egzistencija — rūpestis M. Heideggeris, nagrinėdamas žmogaus būseną pasauly, išveda,

10. ARNOLD J. TOYNBEE IR JO KULTŪROS TEORIJOS 1951/5 gegužė; Autorius : B. STOČKUS
Šiame krašte ir Anglijoj Arnold J. Toynbee laikomas tikrai žymiu rašytoju bei filosofu, o jo knyga —

11. PIJAUS XI SOCIALINĖ DEMOKRATIJA 1951/6 birželis; Autorius : V. VAITIEKŪNAS
Quadragesimo anno santykiai su Rerum novarum Šiemet gegužės 15 d. buvo dviejų enciklikų sukaktis:

12. RYTŲ NEWMANAS 1951/6 birželis; Autorius : PROF. VL. ŠILKARSKIS
Vl. Solovjovo 50 metų mirties sukakčiai paminėti 1. Įžanga Jau pusė šimtmečio praslinko nuo mirties

13. TAUTINIŲ KULTŪROS VERTYBIŲ VIETA SAVOSE BAŽNYČIOSE 1951/7 rugsėjis; Autorius : VYSK. V. BRIZGYS
Likę našlaičiais dar tiek maži, kad savo motinos nebeatmeną, berniukas ar mergaitė užaugę ir

14. ŽINOJIMO PRIEVARTA IR TIKĖJIMO LAISVĖ 1951/7 rugsėjis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
KARL JASPERSO EGZISTENCINES METAFIZIKOS PAGRINDAI  (I) Pratartim pastaba Egzistencializmas nėra nei

15. LAISVĖ IR PASAULIS 1951/8 spalis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
Karl Jasperso egzistencinės metafizikos pagrindai (II) 1. Egzistencine žmogaus samprata a. Žmogus kaip

16. VOKIEČIŲ MOKSLININKŲ KLYSTKELIAI 1951/8 spalis; Autorius : J. PETRONIS
Pastaraisiais dešimtmečiais mes esame turėję įvairių santykių su savo didžiuoju vakarų kaimynu.

17. EKSPRESIONIZMAS 1951/9 lapkritis; Autorius : IZIDORIUS VASILIŪNAS
ARNOLDAS SCHOENBERGAS IR DVYLIKOS TONŲ SISTEMA Šių metų liepos mėnesio pabaigoje Jungtinėse

18. TIKROSIOS BŪTIES BEIEŠKANT 1951/10 gruodis; Autorius : A. LIAUGMINAS
Mūsų aplinkos daiktai yra laikini ir nepastovūs: jie atsiranda ir pranyksta. Kiekvienas daiktas, ar jis

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai