Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija 1967
Categories 1967
1 Sausis (17), 10 Gruodis (19), 2 Vasaris (16), 3 Kovas (15), 4 Balandis (17), 5 Gegužė (17), 6 Birželis (23), 7 Rugsėjis (18), 8 Spalis (17), 9 Lapkritis (19)
 

1. LAIKO SUBRANDINIMO TEOLOGINĖ PROBLEMA Ryšium su A. Maceinos "Dievo Avinėliu 1967/3 Kovas; Autorius : KUN. PETRAS CELIEŠIUS
Dr. Antanas Maceina savo paskutiniame veikale "Dievo Avinėlis" atskleidžia Vakarų ir Rytų Bažnyčios

2. TARP MIRTIES IR MITO 1967/4 Balandis; Autorius : FELIKSAS JUCEVIČIUS
Žmonės vaidina gyvenimo dramą, ir tai mes vadiname istorija. Kiekvieną kartą, kai mes susiduriame su

3. TARP HEROIZMO IR REALIZMO Pratęsiant pokalbį su F. Jucevičiumi 1967/4 Balandis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
Kun. dr. F. Jucevičius savo aukščiau įdėtame straipsnyje kritiškai pervertina mūsų tautos ir jos

4. ATRAMOS BEIEŠKANT 1967/6 Birželis; Autorius : A. ZUBRAS
I Telkdama visus išeivius lietuvius, Pasaulio Lietuvių Bendruomenė remiasi visiems bendrais tautiniais

5. NAUJOS APRAIŠKOS LIETUVOS DAILĖJE 1967/7 Rugsėjis; Autorius : VIKTORAS VIZGIRDA
G. Jokūbonis: Pirčiupio paminklo II projektas Kalbant apie lietuvių dailę dabartinėje

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai