Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1967 5 Gegužė
 

1. JAV-SOVIETŲ SĄJUNGOS KONSULARINĖ SUTARTIS 1967/5 Gegužė; Autorius : Dr. S. A. Bačkis
JAV senatas 1967 kovo 16, dviejų trečdalių dauguma, 66 balsais prieš 28, patvirtino tą sutartį. Už

2. DAILININKUI V. K. JONYNUI 60 METŲ 1967/5 Gegužė; Autorius : Vytautas Ignas
V. K. Jonynas Nuotr. V. Maželio Dailininkas Vytautas Kazimieras Jonynas yra pasižymėjęs ne tik savo

3. ŽMOGUS IR VISUOMENĖ KRIKŠČIONYBĖS IR MARKSIZMO SANKRYŽOJE 1967/5 Gegužė; Autorius : J. Vidzgiris
Ne vienminčių, bet skirtingai galvojančių pokalbis šiuo metu atrodo tikras laiko ženklas. Tokios

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai