Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1967 6 Birželis
 

1. PO LB RINKIMŲ 1967/6 Birželis; Autorius : Al.
Gegužės 6-7 buvo renkama penktoji  JAV Lietuvių Bendruomenės taryba. Rinkimuose dalyvavo 9133

2. ĮVYKIAI AMERIKOS KATALIKŲ UNIVERSITETE 1967/6 Birželis; Autorius : A. Sž.
Balandžio mėnesio gale plačiai per visą Ameriką spaudoje ir televizijoje nuaidėjo Amerikos Katalikų

3. A. SAULAITIS — SKAUTŲ PRIEŠAKYJE 1967/6 Birželis; Autorius : K. Nenortas
Lietuviškosios skautijos priešakin prieš pusmetį vieton E. Korzono atsistojo A. Saulaitis, pernai 60

4. KONTRAVERSIJŲ KELIAIS (A. Stempužienės ir D. Lapinsko koncerto proga) 1967/6 Birželis; Autorius : Vladas Jakubėnas
- Santaros Federacija Čikagoje jau ne kartą surengė į-domių, nekasdieniškos programos koncertų. Toks

5. DVIEJŲ KULTŪRŲ KLAUSIMU 1967/6 Birželis; Autorius : Jonas Rugis
Reikia džiaugtis inž. D. Šato straipsniu "Dvi kultūros" šiame žurnale (1966 nr. 9), iškėlusiu tokią

6. POSUSIRINKIMINĖS NUOTAIKOS GYVENIME 1967/6 Birželis; Autorius : Kun. P. Celiešius
buvo smarkiai sukrėtusi katalikų gyvenimą. Didelė dalis Europos katalikų perėjo į protestantus.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai