Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1952
Categories 1952
1 sausis (14), 10 gruodis (23), 2 vasaris (22), 3 kovas (24), 4 balandis (22), 5 gegužė (23), 6 birželis (23), 7 rugsėjis (18), 8 spalis (20), 9 lapkritis (27)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. Eilėraščiai 1952/1 sausis; Autorius : PAER LAGERKVIST
Gražiausia juk, kai ima temt iš lėto. O meile, kiek tik jos danguj sudėta, Slepias balzganoj

2. Eilėraščiai 1952/1 sausis; Autorius : HENRIKAS NAGYS
EPITAFIJA   ANT POETO   KAPO Vytautui   Mačerniui Nepasiėmei nieko kartu:

3. RAUDONA SKARELĖ 1952/1 sausis; Autorius : VINCAS RAMONAS
Tumosų laukai siekė Šunskų girią, o trobesiai buvo išstatyti ant pat Šešupės kranto. Iš sodo vaikai

4. Eilėraščiai 1952/2 vasaris; Autorius : Faustas Kirša

5. TREMTINIO TĖVIŠKES PSALMĖ 1952/2 vasaris; Autorius : Algis Žilvytis
Tolimoji Tėvynės žeme, tu — mano prarastasis rojus! Tu visa — vienas žaliuojantis mano tėvo sodas.

6. SUGRĮŽIMAS Į VAIKYSTĖS MIESTELĮ 1952/2 vasaris; Autorius : JULIUS KAUPAS
Buvo niūri, lynota ir debesinga pavasario popietė. Ką tik buvo praūžusi audra. Ant purvinų Kalvių

7. Eilėraščiai 1952/2 vasaris; Autorius : J. BLEKAITIS
* * * Ateik, vos spėjama... Ateik, švelni galybe! Apsvaik mano kančia, sudek, ištirpk many! Aš,

8. Eilėraščiai 1952/3 kovas; Autorius : PRANAS KOZULIS
LACRIMAE CHRISTI Mums nekantriai aušros belaukiant pranyko taurėje puta, žvaigždėtos erdvės

9. LITERATŪROS IR MENO KRITIKAS 1952/3 kovas; Autorius : JONAS GRINIUS
JO   ASMENS   BRUOŽAI Nuo tada, kai meno ir literatūros kritika išėjo iš

10. Poezija 1952/3 kovas; Autorius : K I. Jurgelionis
Kl. Jurgelionis - Kalėdų Kaukė yra vyresnės kartos poetas. Jis gimė 1886 metais, studijavo kalbotyrą ir

11. Vargonai 1952/3 kovas; Autorius : PAULIUS JURKUS
I VASARVIDĮ į mūsų miestelį atvažiavo toks ponas. Nieko jis nenustebino aukšta odine skrybėle

12. Eilėraščiai 1952/3 kovas; Autorius : VINCAS KAZOKAS
SUSIKAUPIMO   VALANDA šią valandą į mano sielą ima belstis Keisti ir nuostabūs garsai,

13. Skelbimai ir leidėjai 1952/3 kovas; Autorius : Red.
Moderniškas iliustruotas lietuvių žurnalas, kuris paveikslais pavaizduoja pasaulio lietuvių

14. Eilėraščiai 1952/4 balandis; Autorius : Bernardas Brazdžionis
DIENOS IŠ DANGAUS Jūs ateinat, metai, iš beribes, Jūs ateinat, dienos, iš dangaus, Ir kaip

15. PRAŠVIESĖJIMAS 1952/4 balandis; Autorius : Aloyzas Baronas
Jonas Dagys eina gatve sunkiai ir be prasmės. Pavakarys lekia degančiomis mašinų šviesomis ir debesimis,

16. Eilėraščiai 1952/4 balandis; Autorius : Lysandro Z. D. Galtier
MANO VAIKYSTĖS  DIENOS Mano vaikystės dienos ramiai įžvaigždintos belankant lėtus pietų

17. SESEI TĖVYNĖJE 1952/4 balandis; Autorius : K. GRIGAITYTĖ
Kaip žolele maža tarp griuvėsiu, Taip stiebias viltis lūkesy, Kad Tave kada nors dar regėsiu Kaip

18. Eilėraščiai 1952/5 gegužė; Autorius : ALFONSAS NYKA-NILIŪNAS
Iš nespausdinto ankstyvesniųjų eilėraščių rinkinio ORFEJAUS KAPAS arba DAINOS  

19. Viena diena su Maironiu Palangoje 1952/5 gegužė; Autorius : M. VAITKUS
Atsiminimai Toli nuo tėvynės . . . Kur ta mieloji Palanga, ir kas dabar tenai? Kaip rudens vėjas

20. Lietuva brangi (rankraščio pavyzdys) 1952/5 gegužė; Autorius : Maironis

21. Lietuvos Grožybė 1952/5 gegužė; Autorius : Maironis
V. Stančikaitė - Abraitienė    Kanklininkas LIETUVA  brangi  mano tėvyne,

22. BŪK PASVEIKINTAS, PAVASARI 1952/5 gegužė; Autorius : Maironis
Iš lenkiškai parašytos Maironio poemos Z nad Biruty, skirtos lenkiškai kalbantiems Lietuvos bajorams.

23. Eilėraščiai 1952/6 birželis; Autorius : J. AUGUSTAITYTĖ- VAIČIŪNIENĖ
PASIKALBĖJIMAS Naktis, kaip vynuoge, per dieną sirpo Atokaitoje spindinčių šviesa kalnų...

24. VIENAS UŽ VISUS, VISI UŽ VIENĄ 1952/6 birželis; Autorius : Jurgis Savickis
Varkala buvo jaunas, laimingas ir nevedęs. Kaipo menininkas, jis buvo dar nenusistovėjęs. Svyruojąs tarp

25. Poezija 1952/6 birželis; Autorius : JONAS MEKAS
ŽMONĖS   PARKE ŽMONĖS parke, vienišieji, — seniai su senelėm ir besimylintieji,

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai