Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija 1952
Categories 1952
1 sausis (14), 10 gruodis (23), 2 vasaris (22), 3 kovas (24), 4 balandis (22), 5 gegužė (23), 6 birželis (23), 7 rugsėjis (18), 8 spalis (20), 9 lapkritis (27)
 

1. MATEMATIKA 1952/2 vasaris; Autorius : PROF. VIKTORAS BIRŽIŠKA
Beveik kiekvieno tautos visuomenės sluoksniuose (lietuviškoji inteligentija nėra, deja, šiuo atveju jokia

2. EGZISTENCIJOS SĄVOKA A. MACEINOS "JOBO DRAMOJE" 1952/3 kovas; Autorius : DR. P. CELIEŠIUS
Kiekvienas šimtmetis ir net dešimtmetis turi įvairiose mokslo šakose konkrečių problemų, kurios

3. KALBOS MOKSLAS IR MŪSŲ BENDRINĖ KALBA 1952/4 balandis; Autorius : L. DAMBRIŪNAS
Tarp kalbos mokslo ir bendrinės, kasdien vartojamos kalbos esama panašaus santykio, kaip tarp technikos,

4. KATALIKŲ VIENYBĖ 1952/4 balandis; Autorius : A. MACEINA
Paskutines Vakarienės metu Kristus meldėsi ne tik už apaštalus, "bet ir už tuos, kurie per jų žodi

5. KULTŪRA IR RELIGIJA 1952/5 gegužė; Autorius : A. MACEINA
Šių dviejų svarbiausių žmogiškojo gyvenimo sričių klausimas yra sprendžiamas labai nevienodai.

6. KULTŪRA IR POLITIKA 1952/6 birželis; Autorius : JUOZAS ALAUŠIUS
a. Principinės pastabos. — Visų pirma pora žodžių dėl pačios temos: kuria prasme keliame kultūros

7. PROF. EDUARDAS HERMANNAS 1952/6 birželis; Autorius : PR. SKARDŽIUS
Lietuvių kalba yra viena iš svarbiausių lyginamajam indoeuropiečių kalbų mokslui, todėl beveik nuo pat

8. TIESA IR TEISĖ 1952/7 rugsėjis; Autorius : A. MACEINA
Ruošiantis mums atkurti savą valstybę, iškyla vienas gana painus ir nelengvai išsprendžiamas

9. LAISVĖ IR DIEVYBĖ 1952/7 rugsėjis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
KARL JASPERSO EGZISTENCINES METAFIZIKOS PAGRINDAI (III) 2.   Moralinės Jasperso mąstymo

10. KULTŪRA MOKSLO ŠVIESOJE 1952/8 spalis; Autorius : ANTANAS MUSTEIKIS
2.   Dvi kultūros sąvokos Kultūros sąvoka mūsuose yra viena iš tų, kurios laikomos

11. STIGMATIZUOTIEJI NAUJOJ ŠVIESOJ 1952/8 spalis; Autorius : P r. Gaidamavičius
Yra žmonių, apie kuriuos kalba visas pasaulis. Juos iškelia mokslai, politiniai žygiai, sportas. Kad ir

12. LAISVĖ IR RELIGIJA 1952/8 spalis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
KARL JASPERSO EGZISTENCINĖS METAFIZIKOS PAGRINDAI (IV) 1.   Filosofija, kaip laisvasis

13. IDEALIZMAS —LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO PAGRINDAS 1952/9 lapkritis; Autorius : A. BALTINIS
1. Idealizmas lietuvių tautoje Atplėšti nuo savo žemės ir išblaškyti po visą pasaulį, mes

14. MOTERIS ŠIŲ DIENŲ RŪPESČIUOSE 1952/9 lapkritis; Autorius : DR. A. ŠERKŠNAS
1.  Moters rūpesčių apimtis Žmogaus, kaip racionalinės būtybes, rūpesčiai yra dviejų

15. BAŽNYČIA IR MENAS (èv. Oficijo Kongregacijos aplinkraščio proga) 1952/9 lapkritis; Autorius : T. L. Andriekus, O.F.M.
Meno gerbėja Niekas giliau už Bažnyčią nėra supratęs vaizdinio meno reikšmės žmogaus dvasiniam

16. DVI KARALYSTĖS 1952/10 gruodis; Autorius : JUOZAS BRAZAITIS
"Šventojo Rašto savaitės" proga Amerikos Katalikų Bažnyčios vyresnybė įsakmiai skatino domėtis

17. PORA KLAUSIMŲ 1952/10 gruodis; Autorius : JUOZAS ALAUŠIUS
1.   Kaip diskutuojame klausimus? Mūsų žurnalo birželio numeryje išspausdin-tasai mano

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai