Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1952 3 kovas
 

1. PRASMINGA SUKAKTIS 1952/3 kovas; Autorius : A. Maceina
Keturiolika kilometrų nuo Muen-cheno Ingolstadto linkui drėgnoje pamiškėje stovi per šimtą medinių

2. PRELATAS KAZIMIERAS URBONAVIČIUS - JONAS KMITAS 1952/3 kovas; Autorius : A. V.
PRELATAS   KAZIMIERAS   URBONAVIČIUS - JONAS KMITAS (1874—1952) Ruošiant lietuvių

3. APIE POEZIJĄ IR JOS PASKIRTĮ 1952/3 kovas; Autorius : Kl. Jurgelionis
Šia proga trumpai pasidalinsiu su jumis savo mintimis apie poeziją ir jes paskirtį, — mintimis, kurios

4. KRIKŠČIONIŠKASIS STRINDBERGAS 1952/3 kovas; Autorius : Juozas Lingis
Stockholmo šiaurinėse kapinėse, įėjus pro pirmuosius vartelius, vadinamajame neturtingųjų kvartale,

5. LITUANICA TARPTAUTINĖJE FOLKLORO ENCIKLOPEDIJOJE 1952/3 kovas; Autorius : A. Mažiulis
FUNK AND WAGNALS STANDARD DICTIONARY OF FOLKLORE, Mythology and Legend, vol. I-II, XII +1-531 ir 532-1196

6. JUOZAPO PAUTIENIAUS TAPYBOS STILIUS 1952/3 kovas; Autorius : Ignas Šlapelis
I. Tokia yra visatos santvarka, kad čia visa juda, visa kruta: kalnai pavirsta jūrų gelmėmis, jūrų

7. KOMUNIZMAS IR RELIGIJA ITALIJOJE 1952/3 kovas; Autorius : D r. J. Sav.
Kai Italija pereitame kare kapituliavo, tuomet ypač šiaurinėje jos dalyje iškilo gana gyva partizanų

8. RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS PREMIJA 1952/3 kovas; Autorius : Red.
Lietuvių Rašytojų Draugijos grožinės literatūros premijai skirti jury komisija, kurią sudarė J.

9. Trumpai 1952/3 kovas; Autorius : Red.
"Aidų" meninės dalies prižiūrėtojas dail. Telesforas Valius Kanados grafikų sąjungos pakviestas

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai