Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1952 5 gegužė
 

1. BAŽNYČIA IR TAIKA 1952/5 gegužė; Autorius : Dr. V. Kazlūnas
1951 m. kalėdinėj kalboj Pijus XII aiškiai ir konkrečiai išreiškia Bažnyčios mintį pasaulio taikos

2. ŽYDĖS SIMONES WEIL KELIAS Į KRISTŲ 1952/5 gegužė; Autorius : Pr. Gaidamavičius
Vienas kitas išblaškytųjų Izraelio sūnų atsigrįžta į Kristų. Reti tai žmonės, tačiau

3. VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO 30 METŲ SUKAKTIS 1952/5 gegužė; Autorius : Prof. Dr. J. Meškauskas
Kiekviena sveikos minties ir nuojautos tauta visais laikais suprato mokslo reikšmę visuomeniniam ir

4. LEONARDO DA VINCI 1952/5 gegužė; Autorius : Alfredas Kulpavičius
(Paminėti 500 metų nuo jo gimimo) Politinio sąjūdžio pasėkoje naujai keliamos humanizmo idėjos

5. PIRMOJI LIETUVIŠKO MENO PARODA BRAZILIJOJE 1952/5 gegužė; Autorius : Jurgis Normantas
Pirmoji lietuvių liaudies meno ir dailininkų kūrinių paroda Brazilijoje buvo iškilmingai atidaryta San

6. LIETUVIŲ ŠEIMA AMERIKOJE 1952/5 gegužė; Autorius : Kun. Dr. K. širvaitis
Senieji lietuviai imigrantai, daugiausia jauni atvykę prieš pirmą pasaulinį karą Amerikon, tuojau

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai