Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1952 8 spalis
 

1. LIETUVIŲ POEZIJOS KELIAS PER 400 METŲ 1952/8 spalis; Autorius : Bern. Brazdžionis
Maironis  Vytautas Mačernis Lietuvių poezijos antologija, sudaryta

2. TITULAI IR ORDINAI BAŽNYČIOJE 1952/8 spalis; Autorius : A. Maceina
Prieš kiek laiko pasaulį aplėkė trumpa žinutė, kad popiežius Pijus XII uždraudė vyskupams prie

3. AUKŠTOSIOS MOKYKLOS AMERIKOJE 1952/8 spalis; Autorius : Br. St.
Kai keletas Europos universitetų savo pradžią gavo dar vidurinių amžių kultūros žydėjimo

4. ŽEMAIČIŲ KULTŪRINIS GYVENIMAS PRAEITOJO KARO METU 1952/8 spalis; Autorius : K. Mockus
Antrajam pasauliniam karui prasidėjus, Lietuva dar devynis mėnesius gyveno nepriklausomą gyvenimą. Nors

5. ARISTOKRATIJOS ŽLUGIMAS 1952/8 spalis; Autorius : A. J.
Jau N. Berdejavas savo knygoje "Naujieji viduramžiai" pranašavo senųjų luomų išnykimą. Aristokratija,

6. Trumpai 1952/8 spalis; Autorius : Red.
Lietuvių pranciškonų šv. Kazimiero provincijai jų ordino vaodvybė trejiems metams paskyrė provinciolu

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai