Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1952 9 lapkritis
 

1. VAIKŲ PARALYŽIUS ARBA POLIOMIELITIS 1952/9 lapkritis; Autorius : J. VENCKUS, S. J.
"Sanitas res est pretiosissima"— Hippocrates Priežodis sako: "Motinos mirtis — kada vaikas pirmą

2. Trumpai 1952/9 lapkritis; Autorius : Red.
• Rugsėjo pabaigoje Romoje mirė žymus ispanų kilmės amerikiečių filosofas ir rašytojas GEORGE

3. MOKSLO, FILOSOFIJOS IR RELIGIJOS KONFERENCIJA 1952/9 lapkritis; Autorius : Marija Gimbutienė
MOKSLO,  FILOSOFIJOS  IR  RELIGIJOS  KONFERENCIJARugsėjo 2-5 dienomis Kolumbijos

4. LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA 1952/9 lapkritis; Autorius : A. Benderius
Lietuviškoji enciklopedija, kurią išleisti pasiryžo plačiai žinomas ir didžiai prityręs

5. LEONARDO ŠIMUČIO VAIDMUO VISUOMENĖJE 1952/9 lapkritis; Autorius : Kun. V. Bagdanavičius, MIC
Šiemet Leonardui Šimučiui sukako 60 metų amžiaus. Taip pat suėjo 25 metai, kai jis dienrašty

6. POLITINĖS MORALĖS KLAUSIMU 1952/9 lapkritis; Autorius : Juozas Alaušius
1. Klausimo aktualumas Kalbėti apie moralę — vis viena, ar apskritai ar specialiai apie politinę

7. SUVAŽIAVIMŲ SEZONAS 1952/9 lapkritis; Autorius : S. D.
Su rudens pradžia įvyko eilė suvažiavimų — tarptautinio pobūdžio ir grynai lietuviškų. Juose ne

8. VIENAS VYRAS NE TALKA 1952/9 lapkritis; Autorius : A. R.
Lietuviškajame gyvenime tenka stebėti bemaž paradoksą, kuris yra— partijos stabas. Kartais gauni

9. AR IŠ TIESŲ SVEIKINTINAS SUMANYMAS 1952/9 lapkritis; Autorius : J. Al.
Neseniai įvairiuose laikraščiuose skaitėme tokią žinutę: X mieste susitelkė aštuoni knygos

10. KRITIKOS PAMOKA 1952/9 lapkritis; Autorius : L. M.
Stasys Santvaras savo straipsnyje "Dailusis žodis ir jo kritikai" ("Dirva", 1952 m., rugsėjo 4 d. nr.),

11. KRONIKA 1952/9 lapkritis; Autorius : Red.
• Jeigu susidarys pakankamas prenumeratų skaičius, "Lietuvių Enciklopedijos" manoma išleisti kasmet po

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai