Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1952 10 gruodis
 

1. FRANCOIS MAURIAC NOBELIO PREMIJOS LAUREATAS 1952/10 gruodis; Autorius : Julius Banaitis
Iš Europos mus pasiekė žinia, kad 1952 metų Nobelio literatūros premija paskirta prancūzų romanistui

2. IŠ RELIGINIO VAIKŲ PASAULIO 1952/10 gruodis; Autorius : Kun. dr. J. Gutauskas
1. Religinis ir pasaulietinis  idealas Tas 1) yra tikrai religingas, kurio sąmonę ir visą

3. BAŽNYTINĖS IR CIVILINES JUNGTUVES 1952/10 gruodis; Autorius : A. Maceina
Ne per seniai man teko stebėti vieną šeiminę dramą. Moderninio žmogaus akimis žiūrint, čia nebuvo

4. VYTAUTO MAŽELIO FOTO PARODA 1952/10 gruodis; Autorius : A. D.
Spalio 28—lapkričio 4 d. d. New Yorke Willoughby's foto reikmenų krautuvėje įvyko Vytauto Maželio

5. ARGI JAU NEGRĮŠIME ? 1952/10 gruodis; Autorius : M. Gendrutis
Amerikos lietuvių tarpe kartais pasigirsta balsų, kad nebūsią galima grįžti į gimtą žemę. Sunku

6. KRONIKA 1952/10 gruodis; Autorius : Red.
• Lapkričio 20 dieną Neapolyje mirė didysis mūsų laiku filosofas — Benedetto Croce, gilią vagą

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai